Mera Tarım-Hayvancılık A.Ş.

 

Vizyon - Misyon

 


Vizyonumuz:

Verimi arttırmaya yönelik çalışmalarda bölge halkına ve ülkemize bir laboratuvar görevi üstlenmek, teknolojinin bütün kolaylıklarını kullanarak çiftçimizin çalışma azmini ve iştiyakını artırmaktır.Misyonumuz :

Tarım ve hayvancılığın oldukça verimsiz yapıldığı ülkemizde, Türkiye’nin Kuzey Doğu köşesinden başlayarak, Avrupanın en verimli ülkelerinin seviyesine çıkarmak zaman içerisinde de tüm ülkemizin bir et ve süt deposu haline gelmesinde işin lokomatifi olabilmek.